[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Nyheter Dokumentation Kontakta oss [an error occurred while processing this directive]

EN VÄRLD – EN FRAMTID – EN LEVERANTÖR

EN VÄRLD - EN FRAMTID - EN LEVERENTÖR

Teknik i ständig utveckling och en fingertoppskänsla för varje enskilt behov. NIBE är det självklara valet för en långsiktig energilösning. Med fokus på kvalitet och besparing sänker vi både energikostnader och minskar påverkan på vår miljö.

NIBE - hållbar utveckling

Nya NIBE Solpaket

PRODUCERA GRATIS EL MED NIBE

Att effektiva värmepumpar är en förutsättning för att uppnå gällande BBR-krav på inköpt el vet alla idag. Men för att verkligen nå dagens och framtidens mål kan det behövas en ytterligare väg för att nå den där sista besparingen – låt huset producera egen el.

NNE (Nära Noll Energi) hus och Passivhus är på allas läppar. Med allt mer avancerad teknik har vi idag värmepumpar som klarar av att ge värme med mindre tillförd energi än vad vi trodde var möjligt för bara några år sedan. Men kraven höjs löpande och det är alltid en fråga om hur mycket den sista besparingen får lov att kosta i termer av utveckling och investeringar.

En lösning kan därför vara att låta huset producera egen el, något som NIBE nu satsar på med färdiga solcellspaket. – NIBE Solcellspaneler kan generera cirka 3 000 kWh förnyelsebar el per år i Sverige, säger Richard Carlholmer på NIBE. – Det kan innebära en sänkning med upp till 5 kWh per kvadratmeter vad gäller tillförd energi (den del som Boverket ställer krav på) för en normalvilla. – Med ett bidrag från länsstyrelsen på 35 procent av den totala installationskostnaden blir det ett ytterst kostnadseffektivt sätt att minska den tillförda energin, menar Richard.

Läs mer om NIBE Solpaket

Logga in med:
Användarnamn: nibesol
Lösenord: nibesol

VÄRMEN FINNS I LUFTEN - VI HAR FLEST SÄTT ATT HÄMTA DEN

NIBE erbjuder ett av marknadens bredaste program för luft/vatten-värmepumpar utvecklade för att tåla det tuffa nordiska klimatet. NIBEs luft/vatten-sortiment uppfyller de högsta kraven vad gäller besparing och flexibilitet. I kombination med NIBEs nya inomhusmoduler ökar förutsättningarna för att erhålla den mest effektiva värmelösningen oavsett vilka förhållanden som gäller.

Läs mer om NIBEs luft/vatten-värmepumpar

STYR EFTER ELPRIS OCH SÄNK ANVÄNDNING AV FOSSIL-ENERGI

Den senaste uppdateringen av NIBE Uplink innehåller en helt ny och mycket spännande funktion, där Uplink på sikt kan bli ett nav i hur man sänker elkostnaderna i ett hem. Funktionen heter Smart Price Adaption, och bygger på att Uplink-servern håller reda på elpriserna timme för timme baserat på den Nordiska elhandelsbörsen – Nord Pool Spot. Då priserna för kommande dygn blir offentliga ca 12 timmar i förväg kan Uplink användas för att låta värmepumpen producera värme och varmvatten när elen är som billigast. Varmvattenproduktionen är nämligen självlärande utifrån kundens behov.

– Låt oss säga att huset beräknas behöva värme klockan 19.00. Om Uplink då vet att priserna är låga två timmar tidigare så kan den gasa på värmepumpen i förtid. Trögheten i hus och värmesystem gör att den tiden inte märks, men elkostnaden kan bli betydligt lägre. Samma sak med varmvatten. En annan effekt blir att behovet av fossil energi blir mindre.

– Elen är billigast när det förbrukas minst, och de fossila enheterna är de som går in när det förbrukas mest. Det betyder att ju mer vi förbrukar el när den är billig, desto mer minskar vi behovet av fossila bränslen i elproduktionen.

Läs mer om NIBE Uplink

Dokumentation
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]