[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Nyheter Kontakta oss [an error occurred while processing this directive]

Ny beräkningshandbok från JOMA

Jomas handbok med anvisningar för byggbeslag enligt Eurokod 5 har nu uppdaterats i en ny och kompletterad version. Förutom ett utökat kapitel om beräkningsförutsättningar och dimensionerande bärförmåga, spikantal och spikmönster för alla förekommande beslag har boken utökats med bl a följande:

  • Knagge för förbindning mellan takåsar och primärbalkar.
  • Vinkelbeslagserien 423 som finns i flera varianter med bl.a. godstjocklek 1,5 mm.
  • Vinkelbeslagen 445 med stor kapacitet för bultinfästning mellan trä och betong.
  • Balkskor har utökats med bl.a. bärförmåga vid såväl horisontell som uppåtriktad last för spikförband samt även dimensionerande bärförmåga vid bultförband.
  • Vinkelbeslagen 402M har utökats med värden för pelar- balkinfästning och ett alternativt spik/bultmönster vid bultinfästning till betong med avsevärt högre bärförmåga.
Svensk standard SS-EN 1995-1-1:2004 Eurokod 5: Dimensionering av träkonstruktioner, ligger till grund för samtliga beräkningar.

Handboken är kostnadsfri och finns för nedladdning på www.joma.se under Dimensionering och kan även beställas i pappersformat via info@joma.se

[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]