[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Nyheter Dokumentation Kontakta oss [an error occurred while processing this directive]

Tidstypiska balkongräcken

Varsam renovering blir allt viktigare för att bevara "tidstypiskt" utseende på våra hus. Att förändra räcken från t.ex. stål till aluminium ställer ofta höga krav på att detaljer från olika tidsepoker efterlevs.

Hogstad Aluminiums räcken utförs med 40-talets smala runda handledare eller 50-talets platta form. Sinusprofilerad plåt är det vanligaste men även slät plåt förekommer. Vissa beklädnader har även utanpåliggande dekorstolpar för anpassad karaktär. Räcket tillverkas med girade eller radiebockade hörn.

I över 40 år har Hogstad Aluminium AB arbetat för god fastighetsekonomi och attraktiv boendemiljö - genom utveckling, tillverkning och montage av kvalitetsprodukter.

Hogstad Aluminium tar ansvar hela vägen från projektering till färdigt montage.

Dokumentation
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]